Informace z jednání kulatého stolu dne 24.5.2013

07.06.2013 15:31

Jednání Kulatého stolu probíhalo podle navrženého programu:

a)      prezentace Dušan Hrazdíra – pro všechny přítomné následně jednání v sekcích:

b)      soutěže dětí do 12 let

c)      práce s rozhodčími

d)      spolupráce reprezentačních výběrů s kluby

Na závěr akce byli opětovně všichni přítomní upozorněni na skutečnost, že práce Kulatého stolu má poradní formu pro činovníky ČSPH. Není v kompetenci této akce přijímat jakékoli závěry nebo ukládat úkoly.

Jednotlivé sekce jednaly samostatně, soupis projednávaných bodů je v přílohách.

V přílohách není přehled projednávaných bodů v sekci soutěží do 12 let. Důvodem je, že z projednávání vznikly dvě koncepce, které se neshodují v některých základních cílech. Proto o konkrétní podobě soutěží do 12 let s největší pravděpodobností rozhodne až jednání Předsednictva ČSPH.

Vzhledem k rozsahu, hloubce a hlavně délce diskusí jsme jako pořadatel zapomněli požádat o určení příštího pořadatele.

V případě zájmu kteréhokoli klubu o pořádání dalšího Kulatého stolu se obraťte na sekretariát ČSPH.

 

Vladimír Poludvorný

SK Slavia Praha – pozemní hokej

Zápisy z jednání ke stažení a k zamyšlení (v pdf):    Příspěvek Dušana Hrazdíry     Reprezentace      Rozhodčí

Zpět